מושבים מקבילים:

סטודנטים משתפים חוויות שיתופיות בקורסי TEC

  • ד”ר מיקי קורץ
  • גב’ וופא זידאן
  • מנאל 
לפירוט המושבתכניות ויוזמות חינוכיות שיתופיות

ד"ר אילן נגר, גב’ ופא זידאן