סרטוני הדרכה

הדרכה למערכת יוניקו למציגים בכנס

https://www.youtube.com/watch?v=v0k3dPdTmeE