מרכז TEC

לאתר המרכז – לחצו עלי !

המרכז לטכנולוגיה, חינוך ושונות תרבותיות (Technology, Education and Cultural diversity) הוא מיזם שהוקם בשנת 2005 על ידי ד"ר מירי שינפלד, ד"ר איליין חוטר וד"ר אסמאא גנאיים.

המרכז מפתח קורסים מקוונים ללמידה שיתופית וכלים שיתופיים ברשת האינטרנט המשמשים להוראת דיסציפלינות שונות. באוקטובר 2005 החלה התכנית "סביבות הוראה מתקדמות", המבוססת על מודל שפיתח מרכז TEC,​ ולפיו סטודנטים ממכללות שונות לומדים יחדיו ברשת בכלים סינכרוניים וא-סינכרוניים, בקבוצות מעורבות ורב-תרבותיות, יוצרים יחדיו חומרי למידה והוראה ומתנסים בסביבות הוראה מתקדמות. במהלך השנים הצטרפו לתוכנית בהדרגה סטודנטים ומרציהם מעשר מכללות שונות מהמגזר הערבי, מהמגזר הממלכתי-דתי ומהמגזר היהודי-ממלכתי: מכללת סמינר הקיבוצים, מכללת אלקאסמי, מכללת תלפיות, מכללת חמדת הדרום, מכללת אורנים, מכללת ליפשיץ, מכללת סכנין, המכללה להוראת טכנולוגיה, המכללה האקדמית הערבית לחינוך חיפה, מכללת לוינסקי, מכללת גבעת וושינגטון, מכללת דוד ילין, מכללת קיי, מכללת אחווה, ומכללת אוהלו. ​

 בשנת 2009 נחנך פרויקט "טק-אמירים". זהו פרויקט לתלמידים מחוננים ומצטיינים בבתי הספר היסודיים בשלושת המגזרים, בשיתוף הסטודנטים להוראה מהפרויקט "סביבות הוראה מתקדמות". את הפרויקט תיקצב הגף למחוננים של משרד החינוך ומכללת סמינר הקיבוצים. במסגרתו למדו יחדיו ברשת תלמידי כיתות ה'-ו' באשכולות של שלושה בתי ספר משלושת המגזרים, ביצעו עבודות חקר משותפות ולבסוף נפגשו ליום כיף. בשנת 2010 התרחב הפרויקט הזה לכדי תשע כיתות. בשנת 2014 משתתפים בו 15 בתי ספר.

 

בשנת 2011 עבר המרכז למכון מופ"ת. בשנה זו מרכז TEC החל לקיים קורסים דיסציפלינריים ברוח מודל TEC . הקורס הראשון היה בתחום המדעים והשתתפו בו שלוש מכללות: תלפיות, אלקאסמי ומכללת אורנים. הקורס התרחב למכללות נוספות.

 

בשנת 2013 נפתחה תכנית Tec4Schools במסגרת בית הספר ללימודים מתקדמים בסמינר הקיבוצים. התכנית מקיפה 100 כתות בבתי ספר שונים ו3000 תלמידים. גם בתוכנית זו הלימודים מקוונים ונערכים בהתאם למודל TEC  בלמידה שיתופית.

 בשנת 2014 נפתח קורס דיסציפלינרי באנגלית בנושא: "ספרות מיע​וטים בדגש על ספרות יהודית ופלשתינאית". גם קורס זה התרחב ויש בו מעל מאה סטודנטים.

בשנת 2016 נפתח קורס פדגוגי לתוכנית MTEACH שנקרא "פדגוגיה בסביבות טכנולוגיות. קורס זה מועבר בשפה האנגלית והצטרפו איליו סטודנטים מישראל ומגרמניה.

 

 בכל הפרויקטים של המרכז, הדגש הוא על הכרת האחר מתוך קיום עבודה שיתופית. לפרטים על הפרויקטים ולצפייה בתוצריהם לחצו על "תכניות". [באתר המרכז]

 

מרכז TEC מקיים קשרים עם גופים בין-לאומיים והציג בכנסים בארה"ב ובאירלנד ובכנסים מקוונים. המרכז מעוניין בפיתוח קשרים עם גופים נוספים.